Tento E-shop je ve zkušebním provozu, omluvte proto prosím případné nedostatky.

VDR63 od v.č. 3000

VDR63, VDR63E, VDR63H, VDR63HE


 

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
01 10283C DESKA S VIBRÁTOREM / PLATE WITH VIBRATOR 1 VDR 63; VDR 63E
10283B DESKA S VIBRÁTOREM / PLATE WITH VIBRATOR 1 VDR 63HE
01-1 20226B VIBRÁTOR / VIBRATOR 1  
02 20610C RÁM / FRAME 1  
03 10285A POHON / DRIVE 1 VDR 63
10306A POHON / DRIVE 1 VDR 63E
10287A POHON / DRIVE 1 VDR 63HE
03-1 32294E AKUMULÁTOR / ACCUMULATOR 1 VDR 63E
32294F AKUMULÁTOR / ACCUMULATOR 1 VDR 63HE
04 20611A DESKA MOTORU / ENGINE PLATE 1  
5   OVLÁDÁNÍ STROJE / MACHINE CONTROL 1  
05-1 32034A OVLÁDÁNÍ / CONTROL 1  
05-2 20609C RAMENO OVLÁDÁNÍ / CONTROL LEVER 1 VDR 63; VDR 63E
20609D RAMENO OVLÁDÁNÍ / CONTROL LEVER 1 VDR 63HE

 


 

DESKA S VIBRÁTOREM / PLATE WITH VIBRATOR

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
01-1 20226B VIBRÁTOR / VIBRATOR 1  
2 10282B DESKA SPODNÍ / BOTTOM PLATE 1  
3 4236203564 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 4  
4 2125000170 PODLOŽKA / WASHER 8  
5 2985000016 MATICE / NUT 8  
6 3931021620 TĚSNĚNÍ / GASKET 1  
7 3800000016 ZÁTKA / PLUG 1  
8 42685A KRYT ZADNÍ / REAR COVER 1  
9 2125000064 PODLOŽKA / WASHER 4  
10 2933006012 ŠROUB / BOLT 4  
11 42809A KRYT PŘEDNÍ / FRONT COVER 1  
12 2933008020 ŠROUB / BOLT 10  
13 2125000084 PODLOŽKA / WASHER 10  
14 42700A DORAZ ŘEMENE / STOPPER 1 VDR 63; VDR 63E
42735A DORAZ ŘEMENE / STOPPER 1 VDR 63HE
15 3400000080 HADICE / HOSE 1  
16 60084 PLASTOVÁ OCHRANA / PLASTIC COVER 1  
17 42573B PODLOŽKA / WASHER 4  
18 42787A DRŽÁK / HOLDER 1  

 


 

VIBRÁTOR / VIBRATOR

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
1 40282A PERO / KEY 1  
2 2912012130 2 ŠROUB / BOLT 6  
3 2912012090 2 ŠROUB / BOLT 4  
4 2912012050 2 ŠROUB / BOLT 2  
5 40656A PODLOŽKA / WASHER 1  
6 2692116040 1 ŠROUB / BOLT 2  
7 2912012035 ŠROUB / BOLT 4  
8 30980D ZÁVAŽÍ I / WEIGHT I 2  
9 30981D ZÁVAŽÍ II / WEIGHT II 2  
10 30979F ŘEMENICE / PULLEY 1  
11 2933010025 ŠROUB / BOLT 1  
12 09-254620 SKŘÍŇ VIBRÁTORU / VIBRATOR GEARBOX 1  
13 09-357374 VÍKO / COVER 1  
14 08-308018 VÍKO / COVER 2  
15 8200086158 LOŽISKO / BEARING 2  
16 08-308013 HŘÍDEL / SHAFT 1  
17 3293000050 POJISTNÝ KROUŽEK / RETAINING RING 2  
18 08-308016 OZUBENÉ KOLE / COGWHEEL 1  
19 08-417142 PÍST / PISTON 1  
20 3110000609 LOŽISKO / BEARING 2  
21 2125000064 PODLOŽKA / WASHER 1  
22 2933006012 ŠROUB / BOLT 1  
23 4303001508 MANŽETA / CUFF 1  
24 4928002625 TĚSNĚNÍ / SEALING 1  
25 08-417143 ŠOUPÁTKO / SLIDE VALVE 1  
26 08-418212 KOLÍK / PIN 1  
27 4104507208 GUFERO / SHAFT SEALING 1  
28 09-254619 HŘÍDEL / SHAFT 1  
29 08-204832 OZUBENÉ KOLO / COGWHEEL 1  
30 09-357375 VÍKO / COVER 1  
31 3110002211 LOŽISKO / BEARING 2  
32 2256210825 PERO / KEY 1  
33 3293100024 POJISTNÝ KROUŽEK / RETAINING RING 1  
34 6000412810 HRDLO / SOCKET 1  
35 2933012020 ŠROUB / BOLT 1  
36 2933006016 ŠROUB / BOLT 18  

 


 

RÁM / FRAME

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
1 20250G RÁM / FRAME 1  
2 42742A PANT / HINGE 2  
3 32483B KRYT / COVER 1  
4 4200785018 NAPÍNÁK / TENSIONER 2  
5 2125000105 PODLOŽKA / WASHER 5  
6 2738010030 ŠROUB / BOLT 4  
7 2902100010 PODLOŽKA / WASHER 4  
8 2985000010 MATICE / NUT 4  
9 42683A ČEP / PIN 2  
10 2125000084 PODLOŽKA / WASHER 8  
11 2985000008 MATICE / NUT 9  
12 4014014032 RUKOJEŤ / HANDEL 1  
13 4236203560 1 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 2  
14 2912008030 ŠROUB / BOLT 2  
15 2799108020 ŠROUB / BOLT 4  
16 2125000130 PODLOŽKA / WASHER 6  
17 2933012040 1 ŠROUB / BOLT 4  
18 42540A ARETACE RAMENA / CONTROL LEVER LOCKING 1  
19 4014103034 LOŽISKO / BEARING 1  
20 42383A HŘÍDEL RAMENE OVLÁDÁNÍ / CONTROL LEVER SHAFT 1  
21 2902100008 PODLOŽKA / WASHER 1  
22 2985000012 MATICE / NUT 2  
23 4014003034 DISTANČNÍ KROUŽEK / DISTANCE RING 1  
24 2799108030 ŠROUB / BOLT 4  
25 32623A ZÁVĚS / LIFTING EYE 1  
26 2931016075 ŠROUB / BOLT 2  
27 2200000022 PRUŽINA / SPRING 4  
28 2125000170 PODLOŽKA / WASHER 4  
29 2985000016 MATICE / NUT 2  

 


 

POHON HATZ / DRIVE HATZ

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
03-1 32294F AKUMULÁTOR HATZ / ACCUMULATOR HATZ 1  
1 31514C DRŽÁK MOTORU / ENGINE  HOLDER 1  
2 42697A DRŽÁK KRYTU / COVER HOLDER 1  
3 42035A PODLOŽKA / WASHER 1  
4 3400000028 HADICE / HOSE 1  
5 3800000010 ZÁTKA / PLUG 1  
6 3651002220 SPONA / CLASP 1  
7 6020003845 HRDLO / SOCKET 1  
8 2933010020 ŠROUB / BOLT 7  
9 2912006020 ŠROUB / BOLT 1  
10 2985000010 MATICE / NUT 4  
11 2125000105 PODLOŽKA / WASHER 12  
12 2125000084 PODLOŽKA / WASHER 2  
13 6000000085 SPOJKA / CLUTCH 1  
14 3120010131 MOTOR / ENGINE 1  
15 41971A VÝFUK / EXHAUST 1  
16 2738008020 ŠROUB / BOLT 2  
17 2934000008 MATICE / NUT 2  
19 2125000064 PODLOŽKA / WASHER 1  
20 2256287745 PERO / KEY 1  
21 32512A KRYT MOTORU / ENGINE COVER 1  
22 42719A PODLOŽKA / WASHER 4  
23 4080001023 KLÍNOVÝ ŘEMEN / V-BELT 1  
24 2933010120 ŠROUB / BOLT 2  
25 42808A PODLOŽKA / WASHER 1  

 


 

POHON HONDA / DRIVE HONDA

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
03-1 32294E AKUMULÁTOR HONDA / ACCUMULATOR HONDA 1 Pouze Only VDR 63E
1 31514C DRŽÁK MOTORU / ENGINE HOLDER 1  
2 41061A DEFLEKTOR VÝFUKU / EXHAUST DEFLECTOR 1  
3 40172A PODLOŽKA / WASHER 1  
4 3400000022 HADICE / HOSE 1  
5 3800000009 ZÁTKA / PLUG 1  
6 6020003849 HRDLO / SOCKET 1  
7 2798504006 ŠROUB / BOLT 2  
8 2933008035 ŠROUB / BOLT 1  
9 2125000105 PODLOŽKA / WASHER 7  
10 6000000085 SPOJKA / CLUTCH 1  
11 3120010053 MOTOR / ENGINE 1 VDR 63
3120010094 MOTOR / ENGINE 1 VDR 63E
12 2985000010 MATICE / NUT 4  
13 3651002015 SPONA / CLASP 1  
14 2125000064 PODLOŽKA / WASHER 1  
15 2912006020 ŠROUB / BOLT 1  
16 42696A PLECH MOTORU / ENGINE PLATE 1  
17 32489A KRYT / COVER 1  
18 2933010120 ŠROUB / BOLT 2  
19 2933010020 ŠROUB / BOLT 5  
20 4080001023 KLÍNOVÝ ŘEMEN / V-BELT 1  
21 42808A PODLOŽKA / WASHER 1  

 


 

AKUMULÁTOR / ACCUMULATOR

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
1 32292A DRŽÁK / HOLDER 1  
2 42505B PLECH / PLATE 1  
3 2125000084 PODLOŽKA / WASHER 5  
4 60106 PRYŽOVÁ PODLOŽKA / RUBBER WASHER 1  
5 2733700001 NÝTOVACÍ MATICE / RIVET NUT 2  
6 31644D DRŽÁK / HOLDER 1  
7 2912008025 ŠROUB / BOLT 2  
8 4236203563 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 3  
9 2912008012 ŠROUB / BOLT 3  
10 6020002198 AKUMULÁTOR / ACCUMULATOR 1  
11 42003A VODIČ / WIRE 1  
12 42003D VODIČ / WIRE 1 VDR 52E; VDR 63E

 


 

DESKA MOTORU / ENGINE PLATE

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
1 20608A DESKA MOTORU / ENGINE PLATE 1  
2 4206450000 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 1  
4 2125000084 PODLOŽKA / WASHER 2  
5 4236203561 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 2  
6 2933008016 ŠROUB / BOLT 2  
7 2934000010 MATICE / NUT 1  

 


 

OVLÁDÁNÍ / CONTROL

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
1 3110006006 LOŽISKO / BEARING 2  
2 31400B TĚLESO II / BODY II 1  
3 31399B TĚLESO I / BODY I 1  
4 31401B PÍST / PISTON 1  
5 4302504010 MANŽETA / CUFF 2  
6 41777B PÁKA / LEVER 1  
7 2220001016 KOLÍK / PIN 1  
8 3931011014 KROUŽEK / RING 1  
9 3800000014 ZÁTKA / PLUG 1  
10 4014014031 ZÁTKA / PLUG 1  
11 2912010110 ŠROUB / BOLT 4  
12 2127000010 PODLOŽKA / WASHER 4  
13 4928004402 O-KROUŽEK / O-RING 1  
14 4928106403 O-KROUŽEK / O-RING 1  
15 41774B DESKA TĚSNÍCÍ / SEALING PLATE 1  
16 600040558A HRDLO / SOCKET 1  
17 2125000084 PODLOŽKA / WASHER 4  
18 2912008030 ŠROUB / BOLT 4  
19 42069A ZPĚTNÝ VENTIL / CHECK VALVE 1  
20 42380A KROUŽEK / RING 1  
21 41776B ČEP II / PIN II 1  
22 41775B ČEP I / PIN I 1  
23 42000106101 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 2  
24 2912010090 ŠROUB / BOLT 1  
25 2933006012 ŠROUB / BOLT 4  
26 31395C DRŽADLO / HANDLE 1  
27 2738006016 ŠROUB / BOLT 4  
28 2933010030 ŠROUB / BOLT 4  
29 2125000105 PODLOŽKA / WASHER 4  

 


 

RAMENO OVLÁDÁNÍ / CONTROL LEVER

 

Pozice Číslo dílu Název dílu Počet ks Poznámka
Position Part number Part name Quantity Note
1 32481B ULOŽENÍ MADLA / CONTROL LEVER MOUNTING 1  
2 4232124284 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 4  
3 20607C RAMENO OVLÁDÁNÍ / CONTROL LEVER 1  
4 2733700002 NÝTOVACÍ MATICE / RIVET NUT 4  
5 4236202280 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 2  
6 2125000105 PODLOŽKA / WASHER 4  
8 32486B KRYT / COVER 1  
9 4014014034 POUZDRO / HOUSING 2  
10 42692B ČEP / PIN 1  
11 2125000130 PODLOŽKA / WASHER 2  
12 2933012025 ŠROUB / BOLT 2  
13 41747B ŠROUB / BOLT 1  
14 2125000170 PODLOŽKA / WASHER 1  
15 2985000016 MATICE / NUT 1  
16 2933006016 ŠROUB / BOLT 4  
17 2933010016 ŠROUB / BOLT 4  
19 42723A DORAZ  SILENTBLOKU / STOPPER 1  
20 2125000084 PODLOŽKA / WASHER 3  
21 2933008016 ŠROUB / BOLT 2  
22 2933008012 ŠROUB / BOLT 1  
23 4102203602 PRŮCHODKA / GROMMET 1  
24 4102238047 PRŮCHODKA / GROMMET 1  
25 41951D BOWDEN / BOWDEN 1  
26 4236203561 GUMOKOV / RUBBER MOUNT 1  
27 2934008075 MATICE / NUT 1  
28 6000000309 PÁKA PLYNU / THROTTLE LEVER 1  
29 2125000053 PODLOŽKA / WASHER 2  
30 2912005014 ŠROUB / BOLT 2  
31 3510000015 LANKO PLYNU / THROTTLE LEVER CABEL 1  
32 41238A MATICE / NUT 1 Pouze / Only VDR 63; VDR 63E
33 2200000006 PRUŽINA / SPRING 1 Pouze / Only VDR 63; VDR 63E
34 3292900005 POJISTNÝ KROUŽEK / RETAINING RING 1 Pouze / Only VDR 63; VDR 63E
35 2798504006 ŠROUB / BOLT 1 Pouze / Only VDR 63; VDR 63E
36 42824A PODLOŽKA / WASHER 2  
37 2125000064 PODLOŽKA / WASHER 4  

 


 

Nejprodávanější

20131B 32034A
OVLÁDÁNÍ / CONTROL
Na dotaz
Kód: 32034A
 
11 650 Kč
(14 096,50 Kč včetně DPH)
600040558A
HRDLO / SOCKET
3 Dny (>5 ks)
Kód: 6000411240
 
496 Kč
(600,16 Kč včetně DPH)
O KROUŽEK 1
O-KROUŽEK / O-RING
3 Dny (>5 ks)
Kód: 4928004402
 
19 Kč
(22,99 Kč včetně DPH)
O KROUŽEK 1
O-KROUŽEK / O-RING
3 Dny (>5 ks)
Kód: 8208101195
 
19 Kč
(22,99 Kč včetně DPH)
20250G
RÁM / FRAME VDR63
3 Dny (5 ks)
Kód: 20250G
 
13 562 Kč
(16 410,02 Kč včetně DPH)
42719A
PODLOŽKA MOTORU / ENGINE MOUNT
3 Dny (>5 ks)
Kód: 42719A
 
27 Kč
(32,67 Kč včetně DPH)
32512A
KRYT / COVER
3 Dny (5 ks)
Kód: 32512A
 
1 371 Kč
(1 658,91 Kč včetně DPH)
42723A
DORAZ / STOPPER
3 Dny (5 ks)
Kód: 42723A
 
242 Kč
(292,82 Kč včetně DPH)
42696A
PLECH MOTORU / ENGINE PLATE
3 Dny (>5 ks)
Kód: 42696A
 
909 Kč
(1 099,89 Kč včetně DPH)
HONDAGX390SCK4
MOTOR / ENGINE HONDA GX390 SCK4
3 Dny (>5 ks)
Kód: 3120010094
 
36 921 Kč
(44 674,41 Kč včetně DPH)
74 položek celkem
20131B 32034A
14 096,50 Kč včetně DPH
11 650 Kč / ks

Kompletní ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 32034A
600040558A
HRDLO / SOCKET
3 Dny (>5 ks)
600,16 Kč včetně DPH
496 Kč / ks

Hrdlo hydraulické pro stroje NTC.

Kód: 6000411240
O KROUŽEK 1
O-KROUŽEK / O-RING
3 Dny (>5 ks)
22,99 Kč včetně DPH
19 Kč / ks

Těsnící O- kroužek pro stroje NTC.

Kód: 4928004402
O KROUŽEK 1
O-KROUŽEK / O-RING
3 Dny (>5 ks)
22,99 Kč včetně DPH
19 Kč / ks

Těsnící O- kroužek pro stroje NTC.

Kód: 8208101195
20250G
RÁM / FRAME VDR63
3 Dny (5 ks)
16 410,02 Kč včetně DPH
13 562 Kč / ks

Rám pro reverzní vibrační desky VDR63

Kód: 20250G
42719A
32,67 Kč včetně DPH
27 Kč / ks
Kód: 42719A
32512A
KRYT / COVER
3 Dny (5 ks)
1 658,91 Kč včetně DPH
1 371 Kč / ks

Kryt řemene pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 32512A
42723A
DORAZ / STOPPER
3 Dny (5 ks)
292,82 Kč včetně DPH
242 Kč / ks

Doraz gumokovu pro reverzní vibrační desky NTC. 

Kód: 42723A
42696A
1 099,89 Kč včetně DPH
909 Kč / ks

Plech motoru reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42696A
HONDAGX390SCK4
44 674,41 Kč včetně DPH
36 921 Kč / ks

Motor HONDA GX390 SCK4.

Kód: 3120010094
HATZ1B50
82 013,80 Kč včetně DPH
67 780 Kč / ks

Motor HATZ 1B50 - hřídel č.9.

Kód: 3120010131
42697A
1 058,75 Kč včetně DPH
875 Kč / ks

Držák krytu pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42697A
32630A 32483A
KRYT / COVER
3 Dny (4 ks)
2 561,57 Kč včetně DPH
2 117 Kč / ks

Kryt / kapota pro vibrační desky NTC VDR63.

Kód: 32483B
30980D
ZÁVAŽÍ / WEIGHT
3 Dny (>5 ks)
1 956,57 Kč včetně DPH
1 617 Kč / ks

Zavaží vibrátoru pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 30980D
30981D
ZÁVAŽÍ / WEIGHT
3 Dny (>5 ks)
1 879,13 Kč včetně DPH
1 553 Kč / ks

Zavaží vibrátoru pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 30981D
30979F
ŘEMENICE / PULLEY
3 Dny (>5 ks)
1 846,46 Kč včetně DPH
1 526 Kč / ks

Řemenice pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 30979F
10283C
21 219,77 Kč včetně DPH
17 537 Kč / ks

Spodní deska bez vibrátoru pro reverzní vibrační desky NTC VDR63.

Kód: 10282B
9070 gumokov rubber mounting
992,20 Kč včetně DPH
820 Kč / ks

Gumokovy pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 4236203564
42824A
PODLOŽKA / WASHER
3 Dny (>5 ks)
183,92 Kč včetně DPH
152 Kč / ks

Podložka gumokovu.

Kód: 42573B
42735A
7 636,31 Kč včetně DPH
6 311 Kč / ks

Doraz řemene pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42735A
42700A
402,93 Kč včetně DPH
333 Kč / ks

Doraz řemene pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42700A
42809A
971,63 Kč včetně DPH
803 Kč / ks

Kryt.

Kód: 42809A
42685A
590,48 Kč včetně DPH
488 Kč / ks

Kryt.

Kód: 42685A
20608A
21 400,06 Kč včetně DPH
17 686 Kč / ks

Deska motoru pro reverzní vibrační desky NTC  VDR63.

Kód: 20608A
600041745A
185,13 Kč včetně DPH
153 Kč / ks

Lanko plynu pro reverzní vibrační desky NTC VDR63.

Kód: 3510000015
41748A
ČEP OJE / PIN
3 Dny (>5 ks)
424,71 Kč včetně DPH
351 Kč / ks

Čep ramena ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42692B
31401B
PÍST / PISTON
3 Dny (>5 ks)
2 678,94 Kč včetně DPH
2 214 Kč / ks

Píst hlavy ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 31401B
42787A
DRŽÁK / HOLDER
3 Dny (>5 ks)
72,60 Kč včetně DPH
60 Kč / ks

Držák předního krytu pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42787A
42742A
PANT / HINGE
3 Dny (>5 ks)
1 022,45 Kč včetně DPH
845 Kč / ks

Pant závěsného oka pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42742A
32623A
1 203,95 Kč včetně DPH
995 Kč / ks

Závěsné oko pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 32623A
42683A
ČEP / PIN
3 Dny (>5 ks)
165,77 Kč včetně DPH
137 Kč / ks

Čep kapoty proreverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42683A
32481B
3 627,58 Kč včetně DPH
2 998 Kč / ks

Uložení madla ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 32481B
41720A
505,78 Kč včetně DPH
418 Kč / ks

Těsnící deska hlavy ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 41774B
32486B
KRYT / COVER
3 Dny (>5 ks)
408,98 Kč včetně DPH
338 Kč / ks

Kryt páky plynu pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 32486B
O KROUŽEK 1
O-KROUŽEK / O-RING
3 Dny (>5 ks)
30,25 Kč včetně DPH
25 Kč / ks

Těsnící O- kroužek pro stroje NTC.

Kód: 4928106403
31399B
TĚLESO I / BODY I
3 Dny (>5 ks)
5 580,52 Kč včetně DPH
4 612 Kč / ks

Těleso (spodní) hlavy ovládání pro reverzní vibrační desky NTC. 

Kód: 31399B
31400B
TĚLESO II / BODY II
3 Dny (>5 ks)
5 177,59 Kč včetně DPH
4 279 Kč / ks

Těleso (horní) hlavy ovládání pro reverzní vibrační desky NTC. 

Kód: 31400B
8989 pryzova podlozka rubber washer
152,46 Kč včetně DPH
126 Kč / ks

Pryžová podložka pod akumulátor.

Kód: 60106
31644D
DRŽÁK / HOLDER
3 Dny (1 ks)
248,05 Kč včetně DPH
205 Kč / ks

Držák akumulátoru pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 31644D
42505A
PLECH / PLATE
3 Dny (>5 ks)
626,78 Kč včetně DPH
518 Kč / ks

Plech držáku akumulátoru pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42505B
42808A
PODLOŽKA / WASHER
3 Dny (>5 ks)
68,97 Kč včetně DPH
57 Kč / ks

Podložka / distanční kroužek spojky.

Kód: 42808A
41721B 41722B
ČEP II / PIN II
3 Dny (>5 ks)
782,87 Kč včetně DPH
647 Kč / ks

Čep odtlumené rukojeti pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 41776B
41721B 41722B
ČEP I / PIN I
3 Dny (>5 ks)
757,46 Kč včetně DPH
626 Kč / ks

Čep odtlumené rukojeti pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 41775B
31155C
1 143,45 Kč včetně DPH
945 Kč / ks

Madlo ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 31395C
42383A
164,56 Kč včetně DPH
136 Kč / ks

Hřídel ramene ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42383A
42824A
PODLOŽKA / WASHER
3 Dny (>5 ks)
183,92 Kč včetně DPH
152 Kč / ks

Podložka gumokovu.

Kód: 42824A
8926 1 pruchodka grommet
PRŮCHODKA / GROMMET
3 Dny (>5 ks)
185,13 Kč včetně DPH
153 Kč / ks

Průchodka pro lanko plynu na ramenu ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 4102238047
8923 gumokov rubber mounting
1 072,06 Kč včetně DPH
886 Kč / ks

Gumokovy pro vibrační desky NTC.

Kód: 4236202280
7795 manzeta cuff
MANŽETA / CUFF
3 Dny (>5 ks)
168,19 Kč včetně DPH
139 Kč / ks

Manžeta pístu v převodovce pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 4302504010
8899 gumokov rubber mounting
118,58 Kč včetně DPH
98 Kč / ks

Gumokovy pro vibrační desky NTC.

Kód: 4236203561
7102 talirova pruzina spring
41,14 Kč včetně DPH
34 Kč / ks

Talířová pružina pro stroje NTC.

Kód: 2200000022
8893 rukojet handel
RUKOJEŤ / HANDLE
3 Dny (>5 ks)
627,99 Kč včetně DPH
519 Kč / ks

Rukojeť pro stroje NTC.

Kód: 4014014032
O KROUŽEK 1
O-KROUŽEK / O-RING
3 Dny (>5 ks)
30,25 Kč včetně DPH
25 Kč / ks

Těsnící O- kroužek pro stroje NTC.

Kód: 4928002625
7816 manzeta cuff
MANŽETA / CUFF
3 Dny (>5 ks)
266,20 Kč včetně DPH
220 Kč / ks

Manžeta pístu v převodovce pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 4303001508
NJ2211C3
LOŽISKO / BEARING
3 Dny (4 ks)
2 722,50 Kč včetně DPH
2 250 Kč / ks

Ložisko pro stroje NTC.

Kód: 8200086158
8845 gumokov rubber mounting
211,75 Kč včetně DPH
175 Kč / ks

Gumokovy pro vibrační desky a vibrační válce NTC.

Kód: 4236203563
8839 spojka clutch
SPOJKA / CLUTCH
3 Dny (2 ks)
8 629,72 Kč včetně DPH
7 132 Kč / ks

Odstředivá spojka pro vibrační desky NTC.

Kód: 6000000085
NJ2211C3
LOŽISKO / BEARING
3 Dny (4 ks)
5 759,60 Kč včetně DPH
4 760 Kč / ks

Ložisko pro stroje NTC.

Kód: 3110002211
8811 spojka clutch
SPOJKA / CLUTCH
3 Dny (2 ks)
12 947 Kč včetně DPH
10 700 Kč / ks

Odstředivá spojka pro vibrační desky NTC.

Kód: 6000000312
31172B
636,46 Kč včetně DPH
526 Kč / ks

Držák / konzola motoru pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 31514C
hrdlo
135,52 Kč včetně DPH
112 Kč / ks

Hrdlo hydraulické pro stroje NTC.

Kód: 6020003849
8481 1 gumokov rubber mounting
292,82 Kč včetně DPH
242 Kč / ks

Gumokovy pro vibrační desky a vibrační válce NTC.

Kód: 4206450000
600040558A
176,66 Kč včetně DPH
146 Kč / ks

Hrdlo hydraulické pro stroje NTC.

Kód: 600040558A
7807 pruchodka grommet
119,79 Kč včetně DPH
99 Kč / ks

Průchodka pro lanko plynu na ramenu ovládání pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 4102203602
41777B
PÁKA / LEVER
3 Dny (>5 ks)
422,29 Kč včetně DPH
349 Kč / ks

Páka ovládání pro do hlavy ovládání pro reverzní desky a ručně vedené válce NTC.

Kód: 41777B
42380A
KROUŽEK / RING
3 Dny (>5 ks)
164,56 Kč včetně DPH
136 Kč / ks

Dorazový kroužek ovládací hlavy pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 42380A
7708 1 gumokov rubber mounting
579,59 Kč včetně DPH
479 Kč / ks

Gumokovy pro vibrační desky NTC.

Kód: 42000106101
7693 zatka odvzdusnovaci plug
421,08 Kč včetně DPH
348 Kč / ks

Odvzdušňovací zátka pro stroje NTC.

Kód: 4014014031
7690 gumokov rubber mounting
440,44 Kč včetně DPH
364 Kč / ks

Gumokovy pro vibrační desky a vibrační válce NTC.

Kód: 4232124286
7555 zatka plug din 910 m16x1 5
147,62 Kč včetně DPH
122 Kč / ks

Zátka vibrátoru pro vibrační desky NTC.

Kód: 3800000016
32292A
DRŽÁK / HOLDER
3 Dny (1 ks)
465,85 Kč včetně DPH
385 Kč / ks

Držák akumulátoru pro reverzní vibrační desky NTC.

Kód: 32292A
41061A
297,66 Kč včetně DPH
246 Kč / ks

Deflektor výfuku pro motory HONDA.

Kód: 41061A
6370 gumokov rubber mounting
327,91 Kč včetně DPH
271 Kč / ks

Gumokovy pro vibrační desky a vibrační válce NTC.

Kód: 4232124284
O KROUŽEK 1
O-KROUŽEK / O-RING
3 Dny (>5 ks)
22,99 Kč včetně DPH
19 Kč / ks

Těsnící O- kroužek pro stroje NTC.

Kód: 4928025526